SCOALA ROMANA DE SCHI

Pagina Facebook
 
 • Școala Română de Schi

  Sistemul metodic oficial pentru predarea schiului alpin, în România.

  Mai mult
 • Asociația Națională a Școlilor de Schi din România

  Lista școlilor de schi / snowboard din România.

  Mai mult
 • Monitori schi / snowboard

  Reglementarea ocupației de monitor schi / snowboard în România și UE.

  Mai mult

Despre Asociație

 

Asociația Națională a Școlilor de Schi din România (ANSSR) este o asociație neguvernamentală, nonprofit, de drept privat, care a luat ființă în 1998. Scopul ANSSR este reprezentat de gruparea școlilor de schi / snowboard din România într-o asociație unică, sprijinirea sub diverse forme a procesului de învățare a schiului în mod organizat, crearea unor norme comune de funcționare a școlilor de schi, combaterea activității neautorizate de predare a schiului pe pârtiile de schi din România.

 

Școala Română de Schi este un concept național, unitar, elaborat de Asociația Națională a Școlilor de Schi din România (ANSSR) și Asociația Națională a Monitorilor de Schi din România (ANMSR), ce are ca scop oficializarea sistemului metodic comun pentru predarea tehnicii schiului alpin și promovarea școlilor de schi autorizate. Conceptul se aplică atât în organizarea și desfășurarea activităților de învățare specifică pe zăpadă, cât și în formarea și specializarea monitorilor de schi / snowboard.

 

 

sigla ANSSR                      sigla ANMSR

 

 

 

Extras din Statutul ANSSR

Conducerea Asociației (Consiliul Director)

Aderare noi membri

Facilități membri ANSSR

 

 

 

 

Extras din Statutul ANSSR

Art. 3 Obiectul.

Obiectul activității ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI, îl constituie sprijinirea sub diverse forme a procesului de învățare a schiului (n.n. snowboard), în mod organizat, în cadrul școlilor de schi, crearea unor norme comune de funcționare a școlilor de schi, combaterea activității neautorizate de predare a schiului pe pârtiile de schi din România.

Art. 4 Scopul.

Pentru realizarea obiectului de activitate ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DE SCHI are următoarele scopuri:

- gruparea școlilor de schi într-o asociație națională.

- unificarea sistemului metodic de predare a schiului la nivel național.

- propunerea, discutarea și aprobarea regulilor de formare și funcționare a unei școli de schi.

- supunerea acestor reguli Ministerelor Sportului, Turismului, Educației și Muncii, spre a fi aprobate și promovate ca hotărâre de guvern.

- să stabilească relații de colaborare între școlile de schi.

- introducerea și optimizarea unui sistem unitar la nivel național, de pregătire graduală a monitorilor de schi / snowboard.

- asigurarea materialului didactic necesar pregătirii monitorilor de schi / snowboard.

- să medieze și să joace rolul de arbitru în eventualele litigii dintre școlile de schi, în limita în care aceste litigii mai pot fi soluționate pe cale amiabilă.

- să ajute împreună cu toți factorii angrenați, în procesul de formare, atestare, testare și clasificare a monitorilor de schi, la organizarea de stagii de pregătire și testare pentru monitorii de schi / snowboard.

- încurajarea inițiativelor de introducere în practica de învățare a schiului / snowboard-ului, a noutăților pe linie metodică.

- menținerea echilibrului ecologic în zonele montane.

- formarea unei echipe de formatori.

Scopurile asociației vor putea fi completate în baza propunerilor Consiliului Director al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI.

Pentru realizarea obiectului de activitate ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DE SCHI va putea colabora cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Învățământului, Ministerul Muncii, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, care desfășoară activități similare sau înrudite, încheind cu acestea acte juridice.

Asociația poate înființa, potrivit legii, unități economice sau de prestări servicii cu capital propriu, precum și în asociere cu alte persoane juridice, cu reținerea în patrimoniul său a beneficiilor rămase după plata taxelor și impozitelor legale.

Art. 5 Durata.

Durata prezentei asociații este nelimitată.

...

Art. 7 Sunt membri ai ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI:

- membri fondatori

- membri de onoare, propuși și aprobați de Consiliul Director, dintre persoanele fizice sau juridice care s-au evidențiat prin activitate remarcabilă în acest domeniu, sau dintre persoanele fizice sau juridice sare au contribuit prin activitatea lor la afirmarea prestigiului schiului românesc.

- membri.

Poate fi membru al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI orice persoană juridică ce acceptă și respectă prevederile prezentului statut, sprijină obiectul de activitate al asociației și contribuie la realizarea scopurilor acesteia.

Cel care dorește să devină membru al asociației, trebuie să prezinte o cerere scrisă, cu precizarea că a luat cunoștință și aderă la Statutul și Regulamentul Asociației. Consiliul Director decide, motivat, asupra admiterii sau respingerii cererii primite.

Art. 8 Ieșirea din asociație.

Fiecare membru al asociației este de drept autorizat a ieși oricând din asociație, cu singura condiție de a comunica această hotărâre Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Art. 9 Excluderea.

Excluderea unui membru al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI va putea fi dispusă de către Consiliul Director, la propunerea Consiliului de Administrație, pentru încălcarea gravă a prevederilor prezentului statut. Împotriva acestei hotărâri cel exclus va putea face apel, în termen de 30 de zile la instanța de judecată competentă.

...

Cap. III Organizarea, conducerea și administrarea.

Art. 10 Organizarea.

Voința ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI, ca persoană juridică, se manifestă prin organele sale. Organele asociației sunt următoarele:

- Adunarea Generală.

- Consiliul Director.

- Consiliul de Administrație.

- Comisia de Cenzori.

...

Cap. IV Dispoziții finale.

Art. 21 Încetarea funcționării.

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DE SCHI își pierde calitatea de persoană juridică, în următoarele cazuri:

- prin dizolvare, urmare a hotărârii Consiliului Director, luată prin votul a 2/3 din membrii săi.

- când scopul asociației nu mai poate fi atins.

- prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii.

La încetarea funcționării asociației, bunurile rămase vor fi donate unei persoane juridice din România, cu scop identic sau similar.

Art. 22 Membrii asociației își atestă calitatea prin legitimație și au dreptul să poarte sigla asociației.

Art. 24 Dispozițiile prezentului statut vor putea fi completate sau modificate prin act adițional, aprobat de Consiliul Director al Asociației și validat prin hotărârea instanței judecătorești competente.

 

 

Conducerea ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI DIN ROMÂNIA (Consiliul Director).

 

Președinte: Doina Nărea

Vicepreședinte: Cristi Mazarache

Vicepreședinte: Rolf Treutch

Secretar: Marian Codleanu

Membru: Călin Gligor

Membru: Nicu Parate

Membru: Maurizio Macario

 

logo asociatia nationala a scolilor de schi din romania-mediu

 

 

Aderare noi membri.

Statutul de membru al ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A ȘCOLILOR DE SCHI DIN ROMÂNIA se obține în baza avizului Consiliului Director, doar de către persoanele juridice care îndeplinesc cerințele expuse în Regulamentul de Funcționare a Școlilor de Schi din România.

În vederea analizării cererii de aderare persoanele juridice (școli de schi / snowboard) vor trimite la ANSSR un dosar ce va cuprinde:

- cerere de aderare (semnată și ștampilată)

- copie după statut / hotărâre judecătorească

- dovada achitare taxă afiliere

- dovada sediu / spațiu

- lista cu monitorii atestați / numărul licenței și categoria de clasificare

- orice alt act doveditor cerut de ANSSR

 

În urma aderării se obține statutul de membru și dreptul de utilizare al siglei ȘCOLII ROMÂNE DE SCHI, precum și alte facilități și drepturi aferente.

 

 

 

Facilități membri.

Membrii ANSSR beneficiază de oferte personalizate și discount-uri substanțiale pentru produsele oferite de partenerii oficiali.

 

 

 

 

 

 

Documente

+Toate documentele